ROK 2023: Sedm prvních zpráv z Kraje Vysočina

Vážení čtenáři,

na začátku každého nového roku si kladu otázku: „Co nás v následujících 12 měsících čeká?“ Prvních sedm věcí, které si spojuji s příchodem roku 2023, s Vámi budu rád sdílet. Budou to snad dobré zprávy i pro Vás.

Těsně před koncem roku 2022 schválila Rada Kraje Vysočina další balík kotlíkových dotací, tentokrát pro nízkopříjmové domácnosti. Tak, jak budou postupně uzavírány smlouvy s úspěšnými žadateli a ti budou prokazovat realizaci výměn starých kotlů, bude probíhat výplata dotací. Celkem je připraveno 116 miliónů korun. Je to agenda na dlouhé týdny, možná spíše měsíce. Pokud jste podali loni žádost, patříte mezi nízkopříjmové žadatele této podpory, prozatím ji nemáte vyplacenou, a potřebujete se tedy informovat o průběhu vyřizování své dotace, využijte naši informační linku 564 602 888, která je k dispozici v pracovní dny v úředních hodinách.

S novým rokem se vyplatí cestujícím v autobusech i vlacích na linkách Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) využít tzv. 24hodinovou jízdenku. Mohou si ji pořídit jednotlivci, studující i mládež a výhodně se s ní vyplatí jezdit veřejnou dopravou celým rodinám.V době její 24hodinové platnosti je možné absolvovat libovolný počet jízd v obou směrech.S platností 24 hodin se její zakoupení vyplatí i v případech, kdy se do časového intervalu platnosti vejdete s cestami ve dvou po sobě následujících dnech. Základní cena 24hodinové jízdenky je 150 korun, děti, mládež a studenti za ni zaplatí 75 korun a rodiny (2 dospělí a až 3 děti) pojedou za celkových 300 korun. V rámci jízdenky jsou zavazadlo a pes přepravováni zdarma. Věřím, že to bude vítaný bonus, ke kterému jsme přistoupili s ohledem na Vaše cestovní zvyklosti.

Brzy po Novém roce připravuje Kraj Vysočina ke spuštění své nové www stránky. Jejich podoba má zohlednit přirozené potřeby vyhledávání informací, budou moderní, přehlednější a přístupné z různých mobilních zařízení.

Jihlavská krajská nemocnice od Nového roku začne provozovat vlastní dopravní službu. Převezme ji od Českého červeného kříže, který přestal v Jihlavě působit. Vzhledem k tomu, že současný systém poskytování veřejné zdravotní péče se bez této služby neobejde, rozhodl Kraj Vysočina, že tuto službu zařadí do širokého portfolia aktivit Nemocnice Jihlava. Pro klienty se nic nemění, stále půjde o službu, kterou objednává zdravotnické zařízení a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Krajské střední školy se připravují na větší zájem o své obory. Je to dáno silnějším ročníkem, který v roce 2023 vyjde ze základních škol. Nově si mohou deváťáci vybírat i ze dvou zcela nových oborů. Gymnázium a Střední odborná škola Telč otvírá nový obor předškolní a mimoškolní pedagogika, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč je připravena od nového školního roku otevřít pro studenty zcela nový studijní obor s názvem diplomovaný veterinární asistent a s ohledem na velký zájem bude navýšena kapacita oboru energetika, který jako jediný v ČR nabízí Střední průmyslová škola Třebíč. Mimochodem, je to pár týdnů, co byl budoucím středoškolákům nabídnut speciální web o středních školách v našem kraji www.studujnavysocine.cz.

V roce 2023 začne sloužit pacientům nový pavilon Péče o rodinu Nemocnice Pelhřimov. V areálu Nemocnice Jihlava bude mít už na jaře novou adresu více než stovka klientů nového Sociálního centra Kraje Vysočina, v Telči začneme stavět nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby a v Třebíči zahájí Kraj Vysočina stavbu nového parkovacího domu u krajské nemocnice.

... aještě jedno kulaté výročí. V roce 2023 si připomeneme 300. výročí úmrtí a odkazu architekta mistra Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento geniální architekt s italskými kořeny se proslavil svým jedinečným stavebním a architektonickým stylem. V České republice jeho rukopis nese osm desítek projektů a realizovaných staveb, celá čtvrtina Santiniho odkazu pak leží na Vysočině, včetně poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, který byl v roce 1994 zapsán na seznam UNESCO. Přehled všech připravovaných akcí věnovaných jeho dílu bude postupně zveřejňován i na našem turistickém portálu vysocina.eu. Už nyní rád upozorním na datum 8. září 2023, kdy bude možné v želivském klášterním kostele Narození Panny Marie pozorovat symbolické putování koruny, resp. hru paprsků světla na hlavním oltářním obraze. Tento úkaz je možné sledovat pouze jeden konkrétní den v roce.

Další informace, především pak ty z oblasti krajských investic do dopravní infrastruktury, pro Vás budu mít opět příští měsíc.

Krásný a úspěšný rok 2023 Vám přeje za Radu Kraje Vysočina

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina