Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš

Aktualizováno 9. 9. 2022 8:50

DOMOV PRO SENIORY BUDE REALITOU

Podepsání smlouvy o převodu městského pozemku. Foto: Otto HasoňDne 18. 8. 2022 byla v zasedací místnosti starobylé radnice podepsána Ing. Milanem Vlčkem, starostou Města Velká Bíteš a jednatelem společnosti DS Velká Bíteš s.r.o. panem Jiřím Duškem smlouva o převodu městského pozemku p.č. 4625, k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu a provozování „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Uzavřením této smlouvy završilo vedení města jednu ze svých hlavních společných priorit, a to vybudování odpovídajícího sociálního zázemí pro spokojený život našich nejstarších spoluobčanů ve Velké Bíteši.

Názorů na přípravu a statut a organizaci domova důchodců v našem městě se objevila za poslední dva roky celá řada. Jak od veřejnosti, tak od zastupitelů a jejich skupin. Vedení města však zvolilo jako reálnou cestu vyhlášení prodeje tohoto pozemku, na kterém město po předchozím zpracování projektu, již vlastnilo územní rozhodnutí na tuto stavbu. Prodeje za velmi přísných podmínek pro uchazeče o koupi pozemku, kteří byli povinni, v případě získání pozemku, domov pro seniory vybudovat a následně ho 40 let provozovat.

Samotné projednání záměru v zastupitelstvu nebylo od roku 2020 snadné. Většina členů opozice princip prodeje pozemku nejprve kritizovala. Následně se však v jednotlivých kolech prodeje jejich kritika zaměřila na zpochybňování přípravy, rozsahu a podmínek záměru a rovněž transparentnost prodeje. Rozhodnuto o prodeji bylo proto až v sedmém kole výzvy na prodej uvedeného pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 25. 7. 2022. Nový domov seniorů ve Velké Bíteši tak nejpozději v polovině roku 2025 bude realitou.

Milan Vlček, starosta města

___________________________________________________________________________________________

 

Vážení občané,

 

vedení města připravuje vybudování domova pro seniory ve Velké Bíteši v lokalitě U Stadionu.

V probíhajícím volebním období činí kroky pro prodej městského pozemku parc.č. 4625, na kterém je celý záměr zamýšlen. Případný uchazeč o koupi pozemku bude muset objekt sociálních služeb nejen postavit, ale i dle podmínek města dlouhodobě provozovat.

Město Velká Bíteš dosud zajistilo projektovou dokumentaci pro územní řízení výše uvedeného záměru „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ (dále jen stavba) a vydání územní rozhodnutí, které na začátku letošního roku nabylo právní moci.

Součástí plánovaného objektu je oddělení domova se zvláštním režimem (DZR). Sociálního pobytového zařízení pro klienty, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění – Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Navržená stavba se nachází v severozápadní části města označeno číslem (1) na situaci níže.

Situace

Dům pro seniory bude po svém dokončení součástí celkové zástavby lokality U Stadionu, kde je počítáno s další výstavbou bytových domů, rodinných domů, nákupního centra a městského parku.

Půdorys a umístění stavby:

Situace

Stavba se skládá ze dvou křídel, východního a západního, která jsou uprostřed komunikačně propojena, takže půdorys působí jako velké písmeno „H“, které je 85,43 m vysoké a 43,70 m široké. Zastavěná plocha stavby činí 2.570 m2 a obestavěný prostor je 27.831 m3. Hlavní vstup je umístěn do středu východního křídla stavby, v nejnižším, podzemním podlaží. Stavba respektuje přirozenou svažitost pozemku. Protože pozemek svahuje směrem od západu k východu, bylo západní křídlo navrženo jako dvoupodlažní a východní křídlo, se středovou propojovací částí, jako třípodlažní, přičemž toto nejnižší podlaží je označováno jako podzemní.

V podzemním podlaží východního křídla vlevo od vstupu se nachází Středisko osobní hygieny a kuchyně se zázemím. Vpravo od vstupu je administrativní část objektu, která obsahuje kanceláře sociálního pracovníka, ředitele, ekonoma a archiv dokumentací. V podzemním podlaží se dále nachází zázemí zaměstnanců (šatny a umývárny). Dle zadání provozovatele sociálních služeb bude v Domově zaměstnáno 20-30 lidí, většinou žen. Naproti vstupu, vedle komunikačního středu jsou pak umístěny centrální sklady pro vozíky a zdravotní pomůcky, sklad odpadů, prádelna s žehlírnou a skladem čistého prádla, dílna údržby a prostory pro technické zařízení objektu (vytápění, strojovna).

Pohled na východní a západní křídlo stavby:

Pohled V a Z

V dalších dvou nadzemních podlažích se v centrální části, mimo komunikační jádro, nachází společenské místnosti plnící také funkci jídelny. Na hlavní společenskou místnost v prvním nadzemním podlaží navazuje na jižní straně prostorná terasa a zahrada. V těžišti objektu jsou také ordinace lékařů, rehabilitační místnost, centrální umývárna, místnosti pro pečovatelky a sestry, kaple a skladové prostory. V obou křídlech dvou nadzemních podlaží se nachází celkem 48 dvoulůžkových pokojů, každý o ploše minimálně 20 m2. Každý pokoj má vlastní předsíň, WC a koupelnu, okna jsou směřována ve východním křídle na východ a v západním křídle na západ. Pokoje jsou dostatečně prostorné a umožňují bezbariérový provoz.

Vizualizace domova s okolní zástavbou:

Vizualizace

Ing. Eva Červinková
referentka odboru investic a rozvoje
Městského úřadu Velká Bíteš