PČR - Nebezpečí při užívání návykových látek

policieKRAJ VYSOČINA – V případech užívání drog je osud samotného uživatele téměř stejný. Představuje velmi nebezpečný a někdy dokonce i smrtící příběh dané osoby. Na počátku užívání drog se cítí osoba dobře. S prohlubující se závislostí se ale zvyšuje i množství užívané drogy a to je stále více finančně nákladné. Uživatelé drog získávají na počátku peníze prodejem vlastních věcí, následně prodávají věci svých příbuzných nebo kamarádů. Poté začínají peníze získávat prodejem věcí, které odcizí a páchají zejména majetkovou trestnou činnost. Následuje opuštění místa svého bydliště, ať už dobrovolné nebo nucené ze strany okolí.

Uživatel drog pak žije v nevyhovujících podmínkách nejčastěji s dalšími narkomany, trpí různými kožními nebo infekčními nemocemi a peníze na drogy získává pácháním trestné činnosti nebo prostitucí. Do této fáze se člověk dostane velmi lehce, pokud má slabou vůli nebo si chce například odpočinout od společnosti tím, že začne užívat ilegální drogy slabšího charakteru jako je třeba marihuana, která je ve společnosti velice rozšířená. Později osoba přechází ze slabší drogy, která již nemá uspokojivý účinek, k droze silnější, ať už na látky typu amfetamin, metamfetamin, opiáty nebo kokain.

S drogami začínají nejčastěji experimentovat osoby mladší osmnácti let, v mnoha případech již osoby útlého věku. Je tedy velmi důležité, aby byli zejména rodiče všímaví a včas signály nasvědčující tomu, že jejich dítě drogy užívá, rozpoznali a nepodceňovali. Pokud takové podezření získají, mohou o radu požádat pracovníky kontaktního a poradenského centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí nebo se obrátit přímo na policisty. Samozřejmě platí stejná výzva i pro kamarády nebo příbuzné případného uživatele drog. Ve většině případů přichází drogová závislost tak rychle, že si uživatel ještě dlouho poté co ji získá myslí, že má situaci pod kontrolou. Poté co si svoji závislost připustí, už není prakticky schopen s ní sám bojovat.

V boji proti drogové kriminalitě může každý občan pomoci svojí všímavostí. Pokud mají informace o osobách, které drogy vyrábějí nebo distribuují nebo o místu, kde k výrobě drog dochází, měli by je sdělit policistům. Využít mohou linku 158. Signálem, že v domě či bytě k výrobě nebo distribuci drog dochází, může být například nepřiměřeně vysoký počet osob, které do bytu docházejí v jakoukoli dobu, podezřelé osoby, které se v blízkosti domu nebo na společných chodbách pohybují nebo bezúčelně zdržují, nepřirozený zápach nebo častý ruch uvnitř bytu v noční době.

U konkrétního člověka je několik znaků, pomocí kterých lze užívání drog rozpoznat. Nejvýraznější jsou změny životního stylu. Uživatel drog bývá v noci vzhůru, naopak ve dne může dlouho spát. Velmi často a bezdůvodně se u něho střídají nálady a prudké výbuchy emocí. Je unavený a podrážděný nebo naopak hlučný a bez zjevné příčiny rozjařený. Mění stravovací návyky, jí velmi málo a snižuje se jeho tělesná váha. Přestává dbát o osobní hygienu. V neposlední řadě je z něho cítit zápach po chemikáliích.

V České republice evidujeme celou řadu trestné činnosti spojené s užíváním návykových látek. Jedná se zejména o zneužívání návykových látek při řízení motorových vozidel. Řidič, který jede ve stavu, který si přivodil užitím návykové látky je nebezpečný sám sobě, tak především svému okolí. Při řízení pod vlivem se mění u řidiče mnoho faktorů, jako je reakční doba, intenzita jízdy nebo může člověk vidět nereálné situace.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence
kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz