Částečná uzavírka – omezení provozu začátkem dubna

Stanoveni mistni_upravy_provozu

Místní komunikace:  Velká Bíteš, U Stadionu

Místo: SOU Tiraye – Dětská psychiatrická nemocnice

Důvod: Budování kanalizace

Termín: cca začátkem dubna, termín bude upřesněn

Doba omezení provozu: cca 1 týden

Popis: Z důvodu nevyhovujícího stavu staré kanalizační přípojky ke Kulturnímu domu je nutné vybudovat novou kanalizační šachtu a novou přípojku od KD. Přípojná šachta nové kanalizační přípojky bude umístěna na stávající kanalizaci, která je vedena pod silnicí na ulici U Stadionu. Z toho důvodu bude stávající komunikace, vč. chodníku a parkoviště v daném místě vždy částečně překopána a po provedení prací opět zprůjezdněna.

Poznámka: Dále bude v průběhu měsíců duben – červen z výše uvedených důvodů omezen i průchod prolukou mezi zimním stadionem a kulturním domem.

Situace nové kanalizace

Ing. Luboš Havelka
odbor investic a rozvoje
Městský úřad Velká Bíteš