Aktuální informace k očkování u praktických lékařů

2021-03-23a-ockovani

Z pozice vedení města jsme Vám v minulé zprávě tlumočili, že praktičtí lékaři ve Velké Bíteši (MUDr. Horek, MUDr. Holotík a MUDr. Dřínková) registrují k očkování pacienty starší 70 let a rovněž pacienty mladší s chronickým onemocněním, ovšem doposud s tím, že nemají k dispozici vakcíny a neznají termín jejich dodání. Z daných důvodů praktičtí lékaři prozatím nedoporučují, aby občané, kteří jsou již přihlášení v centrálním registračním systému, svou registraci v CRS nyní rušili.

Byť jistě takové sdělení plně zapadne do kontextu „celorepublikové očkovací strategie“, dočetli jste v rozpacích, co si z toho konkrétního vzít? Vždyť přece víte, že někde se u praktiků již očkuje. Byli oni šikovnější? Měli šikovnější vedení obce? Nacházejí se v šikovnějším kraji? Ani jedno z toho!

Vysvětlení je v nastavení systému distribuce vakcín, nás se týká přidělování do zapojených ordinací praktiků prostřednictvím Kraje Vysočina.      

Kraj Vysočina je připravený, má vybudovaná očkovací centra, do systému očkování je zapojeno i velké množství ordinací praktických lékařů. Dál už není nic k divení - nejsou vakcíny! Pro praktické lékaře je systém nastaven tak, že každá ordinace dostane POUZE 100 ks vakcín. Všichni stejně bez ohledu na množství u nich registrovaných a potřebných pacientů! Pro srovnání, zde v Bíteši je např. jen v jedné ordinaci předregistrováno cca 400 potřebných osob. Pořadí dodání oněch 100 ks vakcín ordinacím je dáno datem jejich začlenění v krajském registru. Až se všem těmto zapojeným ordinacím vydodá první kolo, pojede se další.

Taky Vám to časově dobře nevychází? Proto opravdu alespoň prozatím respektujte apel praktických lékařů ze začátku dnešní informace - kdo už je registrován v centrálním registračním systému a je schopen se sám nebo s pomocí rodinných příslušníků dopravit do vybraného očkovacího centra, svou registraci zatím nerušte. Alespoň prozatím vypadá, že půjde o rychlejší způsob, jak očkování dosáhnout.

Jakmile budeme mít jakékoliv nové zprávy, budeme Vás obratem informovat. Stejně tak Vám individuální konzultaci vždy poskytne Váš praktický lékař.