Kraj Vysočina - kriminalita, prevence kriminality a kyberkriminalita

logoVážení obyvatelé Kraje Vysočina,    

     dovolte nám, abychom vám v následujícím dotazníku předložili několik otázek, které jsou zaměřeny na průzkum názorů obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu. Snahou řídících orgánů Kraje Vysočina je vybudovat kraj nejen plně sociálně a ekonomicky stabilní, ale především bezpečný pro všechny jeho obyvatele. Vyplněním následujícího dotazníku se i vy zapojujete do tohoto procesu. 

     Vážení spoluobčané, Kraj Vysočina je naším společným domovem a proto by mělo být samozřejmou snahou nás všech se podílet na zkvalitnění života v něm. Účast v tomto dotazování by mohla být jedním ze zásadních kroků k tomu, jak výše uvedeného zkvalitnění co nejefektivněji dosáhnout.

Děkujeme vám za odpovědný přístup k vyplnění dotazníku a přejeme mnoho zdaru v budoucím osobním i pracovním životě.

Za řešitelský tým

Mgr. Andrea Pohanová

tel.: 724 650 109; e-mail: pohanova.a@kr-vysocina.cz

Mgr. Daniel Hanzl

tel.: 605 504 843; e-mail: danhanzl@centrum.cz

 

Upozornění!

Otázku si vždy pozorně přečtěte! Vyberte si odpověď a označte vždy jen jednu odpověď, pokud v instrukci otázky není uvedeno jinak. Pokud byste měli jakoukoli nejasnost s vyplněním otázek, napište jakýkoli dotaz prosím na výše uvedené emaily či zavolejte na výše uvedená telefonní čísla. Děkujeme.

 

Dotazník můžete vyplnit na původní stránce zde.