Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Velké Meziříčí

odbor dopravy a silničního hospodářství

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti společnosti: GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, 620 00 Brno, IČ 41602901, v zastoupení společnosti: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu č.p.191/9, 190 00 Praha, IČ 261 77 005, ze dne 10.10. 2017 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu,  stanoví přechodnou úpravu provozu: 

komunikace: silnice:  II/390, II/602, II/392, III/3924 a místní komunikace v k.ú: Ruda, Tasov, Holubí Zhoř, Nové Sady, Jablońov, Velké Meziříčí

v místě: uzavírky silnice č. II/390 na nadjezdu dálnice D1 - Lhotka a vyznačení objízdné trasy

termín: 23.10. – 12.11. 2017

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci stavby mostu a vozovky komunikace. 

Detailní informace v přiložených souborech:

docTEXT - soubor DOC ke stažení59 KB

pdfMAPKA soubor PDF ke stažení2.03 MB