Vysokorychlostní dráha - Velká Bíteš

Vážení občané,

v poslední době probíhají častá jednání Správy železnic a projektanta AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha se zástupci obcí dotčených stavbou vysokorychlostní tratě. Poslední jednání proběhlo dne 23.11.2023 ve věci pokračování přípravy vysokorychlostních tratí v České republice. Na jednání byli pozváni Správou železnic zástupci obcí Velká Bíteš, Osová Bítýška, Nové Sady, Vlkov, Březské, Záblatí, Křoví a zpracovatel projektové dokumentace.

Ve věci propojení rychlostní tratě Velká Bíteš – Osová Bítýška byla představena koordinační situace a vizualizace propojení rychlostní tratě Velká Bíteš – Osová Bítýška, dále se projednávala trasa cyklostezky z Nových Sadů do Velké Bíteše, polní cesta z Nových Sadů přes Chobůtky do Velké Bíteše a byly představeny varianty sjezdů pro připojení místní části Krevlice a Osočkan na komunikaci I/37.

Upozorňujeme, že koordinační situaci i vizualizace zatím nemá konečnou podobu, jsou ve fázi vývoje a jsou navrženy pro lepší prostorovou představu této stavby.

pdfVRT

 

Bližší informace naleznete na odkazech:

 

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/aktuality/-/asset_publisher/vPal9Cf20F4m/content/sprava-zeleznic-spousti-gis-portal-pro-usek-vrt-velka-bites-brno?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.spravazeleznic.cz%2Fvrt%2Faktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vPal9Cf20F4m%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

 

https://experience.arcgis.com/experience/0eff8368d2824881a25af63640537d6f/

 

 

Ing. Hana Žáková

 

referentka odboru investic a rozvoje

 

MěÚ Velká Bíteš