Zamyšlení nad partnerstvím


KRÁSNÁ ITÁLIE pokračování č. 1

Když jsem končil svůj úvodní článek této série o navázání oficiálních partnerských vztahů s italským městem Torrevecchia Pia, cítil jsem jistou povinnost poskytnout i více všeobecných informací o evropském partnerství tak, jak zazněly na zmíněné konferenci v Miláně z úst italských starostů a politiků:

„…evropské partnerství má význam pro každého z nás, vznikne skutečná, živá a dynamická Evropa s možností studia, čerpání finančních prostředků z fondů EU, kulturních výměn atd.“

„...nyní máme příležitost učinit ty správné kroky pro celek, vyloučit národní sobectví…“

„…vytvoříme vzorový program pro starší a postižené občany – padne jedna bariéra a my musíme pracovat tak, aby padly i jiné...“

„…90tá léta znamenala počátek rozvoje partnerství, dnes je doba velice těsných přátelských vztahů – malá města vnáší do partnerství více citu, upřímnosti i pochopení kulturního dědictví toho či onoho kraje…jídelní stůl vždy spojoval národy…“

„…programem partnerství zajistíme budoucnost pro naše děti…“ „…partnerství se otevírá opravdu všem i ekonomice, neslouží k tomu, abychom někoho poučovali, musí být oboustranně výhodné…“

„…rozšíření EU je příležitostí pro všechny, samozřejmě je také ekonomickou ochranou proti USA, u nás se každý cítí být zapojen, EU má schopnost

napomáhat spolupráci…“

Tyto citace zcela jednoznačně potvrzují zájem italské strany na rozvoji spolupráce s novými členskými zeměmi EU, i její význam pro život mladé generace v mírové Evropě. A proto bychom měli být i my aktivní, vždyť naši dědové a pradědové nesmyslně krváceli za císaře pána ve strašných bitvách I. světové války v nádherné krajině italských Dolomitů v oblasti Piavy, a to jim mnohdy nebylo ani 20 roků. Svědčí o tom pomníky padlých v každé české a moravské vesnici. My máme šanci přispět k tomu, aby se to nikdy neopakovalo.

První krok byl tedy učiněn a nyní bude záležet na naší vytrvalosti. Pravděpodobně v červnu dojde k naší větší návštěvě v Itálii (autobus – cca 45 osob) a naopak Italové zase přijedou na naše tradiční hody. Zpočátku bude jistým problémem jazyková bariéra, ale i tu jsme schopni s úsměvem překonat. Kromě tlumočníků bude moci zejména mládež využít svoji různě vyspělou školní angličtinu, která je na obou stranách stejně povinná – alespoň bude mít motivaci ke studiu, a dospělí – ti si nějak poradí. Aby došlo k lepšímu vzájemnému poznání, navrhuje italská strana ubytování v rodinách. Velice nadějně se jeví spolupráce mezi sportovci - zejména mezi mladými fotbalisty, podnikateli ve strojírenství, zemědělství a cestovním ruchu. Dále se budeme snažit o její rozšíření do oblasti školství a náboženských komunit. Je toho ještě mnoho co bych Vám chtěl sdělit, a proto připravuji další pokračování.


/Ing. Alois Koukola, CSc.

Zpravodaj: Únor 2005