Hospodaření města

Na webové stránky (do kolonky Užitečné odkazy) byl nově umístěn odkaz na specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány.

Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému. Tyto údaje by měly sloužit pro lepší informovanost občanů o hospodaření a finanční situaci města a jím zřízených příspěvkových organizací.

Odbor finanční MěÚ Veká Bíteš