ZAČALA STAVBA PRVNÍHO ÚSEKU OBCHVATU VELKÉ BÍTEŠE

Bez názvu_copyNa severozápadním okraji Velké Bíteše bylo v první polovině dubna započato s výstavbou první části obchvatu města. Postupné konkrétní kroky k realizaci této komunikace, která je jedním z kroků k omezení kamionové dopravy v bítešských ulicích, byly zahájeny po mém příchodu na radnici v roce 2010.

Veškerou přípravu stavby včetně zajištění všech stupňů projektové dokumentace a výkupů potřebných pozemků zajistilo město Velká Bíteš. Kraj Vysočina následně po svém úspěšném podání žádosti o evropské dotace dospěl nyní po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby až k vlastní realizaci obchvatu. Zhotoviteli – firmě Eurovia CS bylo předáno staveniště pro výstavbu 12. dubna a ještě týž den započaly první práce.

Realizovaný úsek obchvatu po svém dokončení propojí krajskou silnici II/379, která vede z Bíteše na Tišnov, s hlavním tahem státní silnice I/37 na Žďár nad Sázavou. Napojení na obě tyto komunikace bude řešeno novými křižovatkami. Kompletní stavba by měla být hotová do konce září příštího roku a bude kraj Vysočina stát přibližně 82 milionů korun. Část finančních nákladů ve výši 45,3 milionu korun pokryje evropská dotace.

Budování celé akce se uskuteční ve dvou etapách. V letošním roce stavební firma vytvoří úsek o délce přibližně 600 metrů. Ten se napojuje na silnici první třídy poblíž Krevlického Dvora a poté pokračuje až ke křížení s krajskou komunikací, směřující na obec Vlkov. V tomto křížení vznikne zcela nová okružní křižovatka. Termín zprovoznění první části trasy je stanoven do konce letošního října. Druhý úsek obchvatu, jenž povede dále nad areál společnosti PBS až po napojení na silnici II/379 v lokalitě Rasovna, by mělo být dokončen do konce září příštího roku.

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří v uplynulých letech přispěli svým dílem k tomu, že obchvat města se stává skutečností. Byli to zejména členové a podporovatelé občanského sdružení Za zdravé město bez kamionů, kteří iniciovali ve městě v roce 2007 referendum, jež nastartovalo myšlenku celoměstského obchvatu. Stejně jako projektanti stavby, pracovníci bítešského městského úřadu, samospráva Kraje Vysočina a pracovníci odboru dopravy krajského úřadu Kraje Vysočina a rovněž ostatní, kteří svou měrou přispěli ke zreálnění této myšlenky. Moje zvláštní poděkování patří rovněž majitelům pozemků, dotčených stavbou, kteří poskytli potřebné části svých nemovitostí městu Velká Bíteš pro tento jeho významný investiční záměr.

Ing. Milan Vlček, starosta města