Sčítání lidu 2021

scitani-uvodniTermín sčítání lidu 2021 je tu. Data bude možné vyplnit od 27. března do 9. dubna 2021 na webových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ):

www.czso.cz/csu/scitani2021

Rozhodný den ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 je z 26. 3. na 27. 3. 2021. Doporučujeme se sčítat online. Je to výhodnější vzhledem k epidemiologické situaci. Stránky budou přístupné ke sčítání 27. 3. 2021 o půlnoci. Ten, kdo nemá možnost se sečíst tímto způsobem, tak jej navštíví sčítací komisař od 14. dubna do 26. dubna 2021.

Do schránky přijde upozornění, který den sčítací komisař přijde a předá sčítací formuláře a obálku. Kvůli současné situaci neproběhne sběr formulářů. Lidé je mohou přinést na Českou poštu nebo vložit do poštovní schránky, kterou vybírá doručovatel. Pokud nezastihne sčítací komisař nikoho doma (jsou učiněny 2 pokusy), musí si přijít občan pro sčítací formulář na přepážku České pošty. Ze zákona je každý povinný se sečíst. Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění hrozí pokuta.
Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Výsledky sčítání budou známy na přelomu r. 2021 a 2022. Při posledním sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tento rok to bude o dvě desítky údajů méně ve dvou listech.
Poprvé proběhlo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět.