Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021

TrikralovaSbirka-uvodniLetošní Tříkrálovou sbírku podpořila především ochota druhých pomáhat v nelehkých dnech.
Tříkrálová sbírka roku 2021 skončila o týden později, než bývá zvykem v tradičních časech, a to v neděli 24. ledna. K tomu, aby se dárci dozvěděli její konečný výsledek, byly potřeba ještě tři týdny navíc, kdy docházelo ke sčítání statických kasiček umístěných v obcích žďárského okresu.

Celkem bylo rozdáno 320 kasiček. V nich po rozpečetění nalezli organizátoři sbírky a představitelé jednotlivých obcí úctyhodných 1 909 264 Kč. Online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která trvá i nadále až do 30. 4. 2021, přinesla službám žďárské Charity 537 708 Kč (stav k 15. 2.). Přestože letošní výtěžek zaznamenal oproti letům předchozím pokles, je finální výsledek ohromující i vzhledem k omezením, ke kterým došlo v reakci na dodržování vládou vydaných nařízení a pokynů Charity Česká republika, jejichž cílem bylo ochránit zdraví jak koledníků, tak i dárců.

„Začátkem ledna bylo rozhodnuto, že se kontaktní koleda v ulicích obcí neuskuteční. Celá sbírka se tak během několika dní musela zrealizovat v třetí připravované variantě, která tuto kampaň umožňovala pouze se statickými kasičkami bez tradičních zvyků. Přesunuta byla současně i do online prostoru," upřesňuje Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka pro oblast okresu Žďár nad Sázavou. Úkolem tříkrálových asistentů a všech podporovatelů z celého okresu, kteří dobrovolně pomáhají při realizaci největší sbírkové kampaně v České republice, bylo počátkem měsíce ledna co nejrychleji vyjednat umístění tříkrálových pokladniček na veřejně přístupných místech v obcích žďárského okresu. To se během několika dní úspěšně podařilo.

„Letošní sbírka je pro mě velmi intenzivní. Během sbírky jsem viděla obrovskou vůli a chuť pomoci naší Charitě i v době celosvětové pandemie. Někteří z našich asistentů prožívali velmi smutné období, i přesto své poslání vykonali a podpořili naše služby skutky, které nám pomohou jít dále. Někdy jsem ztrácela i slova, protože jsem si uvědomila, jak v některých lidech je tato královská tradice hluboce zakořeněná. Osobně to beru jako závazek být těmto lidem v rámci svých možností dobrou koordinátorkou. Oni jsou totiž jedineční," doplňuje Michaela Kuchtová.

Kde pomůže výtěžek letošního ročníku?

Do roku 2021 vstoupily mnohé neziskové organizace, poskytující sociální, zdravotní, prorodinné služby, služby prevence a další, s obavami, jak se budou nastávající měsíce vyvíjet. Bohužel už nyní jsou známy první informace o výsledcích dotačních řízení části donátorů, které ukazují, že jimi poskytnuté finanční prostředky jsou nedostatečné a mnohdy na nižší úrovni než v minulém roce. Je tedy velmi pravděpodobné, že finance získané z Tříkrálové sbírky podpoří provoz jednotlivých zařízení, které poskytují služby těm, kteří je potřebují a bez nichž se neobejdou.

Poděkování ředitelky Oblastní charity Žďár nad Sázavou - „Ráda bych poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili letošní mimořádnou Tříkrálovou sbírku. Ať už se jedná o naše dobrovolné spolupracovníky – tříkrálové asistenty v jednotlivých městech a obcích, kteří nám pomáhali s umisťováním tříkrálových pokladniček na veřejná místa, s propagací mimořádné Tříkrálové sbírky, a kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou situaci. Velké díky patří starostům obcí a kněžím, kteří s námi také velmi vstřícně spolupracovali. Díky všem, kteří umístili tříkrálové pokladničky ve svých provozovnách. Díky všem dárcům, kteří to měli letos náročnější, protože si nás museli sami najít a svůj příspěvek donést na určené místo či darovat prostřednictvím on-line koledy. Zároveň děkuji také všem, kteří se zapojili do naší tříkrálové benefice na sociálních sítích. V neposlední řadě patří moje velké poděkování i mým kolegyním, koordinátorce Tříkrálové sbírky Michaele Kuchtové a pracovnici propagace Lence Šustrové, pro které byla letošní Tříkrálová sbírka též náročnější než ty předešlé. Díky vám všem," vzkazuje závěrem ředitelka žďárské Charity, Ing. Jana Zelená.

Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021, a to přes webovou stránku www.trikralovasbirka.cz Nutné je zde uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se finance dostaly zpět do našeho regionu. Děkujeme!

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou:
Mgr. Michaela Kuchtová
tel. č.: 777 755 444
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, www.zdar.charita.cz
fb: @ochzr

TS 2021 Poděkování finále 15. 2. 2021