Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Úřední deska

  Úřední deska

  Informace o provozu podatelny města Velká Bíteš

  a o podmínkách přijímání dokumentů

  Město Velká Bíteš zveřejňuje informace dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

  Adresa pro doručování dokumentů: Město Velká Bíteš (příp. Městský úřad Velká Bíteš), Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš (adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat)

  Úřední hodiny podatelny: pondělí, středa: 8:00 -17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:30

  Podatelna se nachází v 1. budově MěÚ Velká Bíteš, 1. patro, dveře č. 14.

  Adresa elektronické podatelny: podatelna@vbites.cz

  Identifikátor datové schránky: 67zb7hf

  Datové formáty dokumentů obsažené v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav

  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce), CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RW, přenosný disk (USB Flash disk, USB HDD)

  Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu přijaté datové zprávy: Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných městem Velká Bíteš (dále jen „škodlivý kód“), dojde k odstranění celé zprávy nebo škodlivé části zprávy z dalšího zpracování; ta část datové zprávy která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna však bude standardním způsobem zpracována. Informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou bude neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí.

  Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu: Pokud je městu Velká Bíteš dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, město Velká Bíteš dokument nezpracovává. Nezpracovává také dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

   
  Číslo Titulek článku Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
  1 186 - 2017 Veřejná vyhláška
  34 25.07.2017 31.07.2017
  2 185 - 2017 Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
  60 19.07.2017 04.08.2017
  3 184 - 2017 Rozhodnutí o umístění stavby
  80 19.07.2017 05.08.2017
  4 183 - 2017 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
  46 19.07.2017 29.07.2017
  5 182 - 2017 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Velká Bíteš (68/2017)
  45 18.07.2017 19.08.2017
  6 181 - 2017 Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Velká Bíteš (65/2017)
  43 18.07.2017 19.08.2017
  7 180 - 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Územního plánu Velká Bíteš včetně vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
  108 17.07.2017 01.09.2017
  8 179 - 2017 Rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením

   

  99 14.07.2017 01.08.2017
  9 178 - 2017 Oznámení o uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

  67 13.07.2017 31.07.2017
  10 177 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  79 12.07.2017 13.07.2020
  11 176 - 2017 Veřejná vyhláška
  89 12.07.2017 28.07.2017
  12 175 - 2017 Dražební vyhláška
  99 12.07.2017 16.08.2017
  13 174 - 2017 Vyhlášení nálezu
  81 10.07.2017 11.08.2017
  14 173 - 2017 Vyhlášení nálezu
  112 10.07.2017 11.08.2017
  15 172 - 2017 Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2018 - 2019
  111 03.07.2017 31.12.2017
  16 171 - 2017 Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu Svazku za rok 2016
  106 03.07.2017 30.06.2018
  17 170 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  123 03.07.2017 03.07.2020
  18 169 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  109 03.07.2017 03.07.2020
  19 168 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  106 03.07.2017 03.07.2020
  20 161 - 2017 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
  215 20.06.2017 20.09.2017
  21 160 - 2017 Oznámení o záměru uzavřít smlouvu
  188 20.06.2017 21.08.2017
  22 155 - 2017 Usnesení o provedení elektronické dražby

  228 12.06.2017 28.07.2017
  23 134 - 2017 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
  246 26.05.2017
  24 131 - 2017 SVaK Žďársko, rozpočtové opatření č.1
  235 25.05.2017 31.03.2018
  25 124 - 2017 Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
  244 22.05.2017 31.12.2017
  26 116 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  244 15.05.2017 15.05.2020
  27 115 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  234 15.05.2017 15.05.2020
  28 114 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  244 15.05.2017 15.05.2020
  29 84 - 2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velké Bíteše č. 17/2017

  466 31.03.2017
  30 51 - 2017 Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě

  502 28.02.2017 30.12.2017
  31 48 - 2017 Výzva občanům

  566 27.02.2017 29.12.2017
  32 268 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  844 20.10.2016 20.10.2019
  33 267 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  855 20.10.2016 20.10.2019
  34 170 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace

   

  1039 20.07.2016 22.07.2019
  35 169 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace

  1253 20.07.2016 22.07.2019
  36 168 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1230 20.07.2016 22.07.2019
  37 167 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1005 20.07.2016 22.07.2019
  38 166 - 2016 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  981 20.07.2016 22.07.2019
  39 165 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1011 20.07.2016 22.07.2019
  40 82 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1413 25.04.2016 25.04.2019
  41 81 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1188 25.04.2016 25.04.2019
  42 80 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  1081 25.04.2016 25.04.2019
  43 79 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  1071 25.04.2016 25.04.2019
  44 78 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  1067 25.04.2016 25.04.2019
  45 230 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  475 06.11.2015 06.11.2018
  46 225 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  476 02.11.2015 02.11.2018
  47 222 - 2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  450 26.10.2015 26.10.2018
  48 127 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  604 15.07.2015 16.07.2018
  49 126 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  517 15.07.2015 16.07.2018
  50 125 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  539 15.07.2015 16.07.2018

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.