Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Úřední deska

  Informace o provozu podatelny města Velká Bíteš

  a o podmínkách přijímání dokumentů

  Město Velká Bíteš zveřejňuje informace dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

  Adresa pro doručování dokumentů: Město Velká Bíteš (příp. Městský úřad Velká Bíteš), Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš (adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat)

  Úřední hodiny podatelny: pondělí, středa: 8:00 -17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 14:30

  Podatelna se nachází v 1. budově MěÚ Velká Bíteš, 1. patro, dveře č. 14.

  Adresa elektronické podatelny: podatelna@vbites.cz

  Identifikátor datové schránky: 67zb7hf

  Datové formáty dokumentů obsažené v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav

  Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce), CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RW, přenosný disk (USB Flash disk, USB HDD)

  Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu přijaté datové zprávy: Pokud je u přijaté datové zprávy zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných městem Velká Bíteš (dále jen „škodlivý kód“), dojde k odstranění celé zprávy nebo škodlivé části zprávy z dalšího zpracování; ta část datové zprávy která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna však bude standardním způsobem zpracována. Informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou bude neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí.

  Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu: Pokud je městu Velká Bíteš dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, město Velká Bíteš dokument nezpracovává. Nezpracovává také dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

   
  Číslo Titulek článku Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
  1 130 - 2017 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
  11 24.05.2017 02.06.2017
  2 129 - 2017 Upozornění na uložení písemnosti
  9 24.05.2017 05.06.2017
  3 128 - 2017 Veřejná vyhláška
  18 23.05.2017 08.06.2017
  4 126 - 2017 Vyhlášení nálezu
  16 23.05.2017 23.06.2017
  5 125 - 2017 Informace o konání dražby
  23 22.05.2017 14.06.2017
  6 124 - 2017 Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
  17 22.05.2017 31.12.2017
  7 123 - 2017 Střednědobý výhled rozpočtu
  14 22.05.2017 21.06.2017
  8 122 - 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2016
  12 22.05.2017 21.06.2017
  9 121 - 2017 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
  45 19.05.2017 05.06.2017
  10 120 - 2017 Záměr směny pozemků p.č. 2539/80, 2539/1, 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš
  32 19.05.2017 05.06.2017
  11 119 - 2017 Rozhodnutí o vydání stavebního povolení
  56 17.05.2017 02.06.2017
  12 118 - 2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost
  44 15.05.2017 31.05.2017
  13 117 - 2017 Oznámení o možnosti převzít písemnost
  36 15.05.2017 31.05.2017
  14 116 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  39 15.05.2017 15.05.2020
  15 115 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  29 15.05.2017 15.05.2020
  16 114 - 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  35 15.05.2017 15.05.2020
  17 113 - 2017 Vyhlášení nálezu
  60 12.05.2017 29.05.2017
  18 112 - 2017 Veřejná vyhláška
  55 12.05.2017 29.05.2017
  19 111 - 2017 Veřejná vyhláška
  48 12.05.2017 29.05.2017
  20 110 - 2017 Pravidelné odkalování vodovodní sítě ve Velké Bíteši
  37 11.05.2017 29.05.2017
  21 109 - 2017 Dražební vyhláška
  62 10.05.2017 16.06.2017
  22 106 - 2017 Rozpočtové opatření č. 2

   

  64 03.05.2017 31.03.2018
  23 104 - 2017 Celkové vyúčtování ceny pro vodného a stočné za rok 2016

  64 28.04.2017 30.05.2017
  24 104 - 2017 Celkové vyúčtování ceny pro vodného a stočné za rok 2016

  57 28.04.2017 30.05.2017
  25 100 - 2017 Dražební vyhláška

  87 26.04.2017 07.06.2017
  26 99 - 2017 Informace o dani z nemovitých věcí za rok 2017

  71 26.04.2017 30.05.2017
  27 98 - 2017 Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách

  85 25.04.2017 26.06.2017
  28 84 - 2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velké Bíteše č. 17/2017

  194 31.03.2017
  29 74 - 2017 Závěrečný účet svazku za rok 2015

  158 23.03.2017 30.06.2017
  30 51 - 2017 Informace o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě

  254 28.02.2017 30.12.2017
  31 48 - 2017 Výzva občanům

  286 27.02.2017 29.12.2017
  32 20 - 2017 Výběrové šetření v domácnostech

  401 26.01.2017 29.05.2017
  33 268 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  555 20.10.2016 20.10.2019
  34 267 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  584 20.10.2016 20.10.2019
  35 170 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace

   

  746 20.07.2016 22.07.2019
  36 169 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskyntutí dotace

  770 20.07.2016 22.07.2019
  37 168 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  761 20.07.2016 22.07.2019
  38 167 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  749 20.07.2016 22.07.2019
  39 166 - 2016 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  717 20.07.2016 22.07.2019
  40 165 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  735 20.07.2016 22.07.2019
  41 82 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  914 25.04.2016 25.04.2019
  42 81 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  887 25.04.2016 25.04.2019
  43 80 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  832 25.04.2016 25.04.2019
  44 79 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  825 25.04.2016 25.04.2019
  45 78 - 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  829 25.04.2016 25.04.2019
  46 230 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  215 06.11.2015 06.11.2018
  47 225 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  213 02.11.2015 02.11.2018
  48 222 - 2015 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  209 26.10.2015 26.10.2018
  49 127 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

  384 15.07.2015 16.07.2018
  50 126 - 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

   

  325 15.07.2015 16.07.2018

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.