Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Revitalizace ZŠ Tišnovská

  thumb_revitalizaceZS

  Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš

  S cílem zlepšení podmínek výuky a zvýšení kvality vzdělávání na základní

  škole ve Velké Bíteši jsme přistoupili k přípravě projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš“. Tento projekt je rozdělen na dvě části, na dvě stavby z důvodu možného čerpání dotace ze dvou různých zdrojů Evropské unie.

  1. Stavba: ZATEPLENÍ - zateplení fasády, výměna oken a dveří, nucené větrání s rekuperací. Zdroj dotace: OPŽP (Operační program životního prostředí)
  2. Žádost o dotaci: podána 20.12.2016

   Celkové náklady: 16,323 mil. Kč

   Požadovaná výše dotace: 3,867 mil. Kč (24 %)

    

  3. Stavba: ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVOST – 4x jazyková učebna (angličtina), 2x matematika, přírodovědná učebna, pracovní činnost, multifunkční odborná, kabinety a sklady, 2x výtah, bezbariérové WC.

  Zdroj dotace: IROP (Integrovaný regionální operační program)

  Žádost o dotaci: podána 13.2.2017

  Celkové náklady: 69,263 mil. Kč

  Požadovaná výše dotace: 38,803 mil. Kč (56 %)

   

  Kromě výše uvedených dvou základních oblastí řeší projekt i celkovou rekonstrukci vnitřních instalací elektriky, slaboproudů, zdravotechniky (voda, odpad, WC), plynoinstalace a topení. Opraveny nebo řešeny budou mimo jiné vnitřní povrchy stěn, stropů a podlah, vnitřní dveře, osvětlení a dispozice WC. Komplexně bude řešena požární bezpečnost a další vybavení a zabezpečení školy.

   

  Na projektu pracuje tým, který se skládá ze zástupců investora, základní školy, projektanta a poradenské společnosti. Každý má své pevně dané úkoly a kompetence. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace probíhají konzultační dny, na kterých se řeší veškeré otázky projektu. Postupem času, kdy přejde projekt z fáze příprav do fáze realizace, se pracovní tým rozšíří o další osoby (zhotovitel, TDI, BOZP, atd.).

   

  Realizace projektu je, v případě předpokládaného potvrzení a získání dotace z aktuální výzvy č. 46 programu IROP v 09/2017, naplánována do 2 etap.

  1. etapa: 09/2017 – 06/2018, budova do ulice Tišnovská

  2. etapa: 07/2018 – 06/2019, budova do ulice Za Školou a jídelna s kuchyní

  Prostory jídelny s kuchyní budou provedeny přednostně v období letních prázdnin 07/2018 – 08/2018. Předpokládáme, že jídelna s kuchyní bude v provozu po celou dobu realizace projektu.


  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.