Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Potřebuji vyřídit...


  Téma Situace
  Dotace Žádost o dotaci z rozpočtu města


  Evidence obyvatel Poskytnutí údajů z informačního systému

  Ukončení trvalého pobytu na území ČR

  Změna trvalého pobytu

  Zrušení trvalého pobytu

  Žádost o zprostředkování kontaktu


  Majetek města Pronájem bytů

  Hřbitovy-hrobová místa (včetně hlášení změn)

  Koupě, prodej, směna nemovitostí

  Pronájem, podnájem nemovitostí

  Zábor, reklama

  Pronájem nebytových prostor
  Matrika Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

  Prohlášení o volbě druhého jména

  Přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky

  Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství

  Vydání matričních dokladů

  Vydávání druhopisů matričních dokladů

  Uzavření manželství

  Změna jména a příjmení

  Změna příjmení po rozvodu manželství

  Změna příjmení za trvání manželství
  Ostatní Ztráty a nálezy
  Poplatky Poplatek komunální odpad

  Poplatek z ubytování

  Poplatek ze psů


  Silniční správní úřad Zvláštní užívání komunikace


  Sociální tématika Zvláštní příjemce důchodu

  Dávky státní sociální podpory

  Pomoc v hmotné nouzi

  Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Parkovací průkazy


  Stavební úřad Ohlášení jednoduchých staveb

  Stavební povolení

  Územně plánovací informace

  Územní rozhodnutí

  Změna v užívání stavby


  Výběrová řízení na úředníky MěÚ Výběrová řízení na úředníky MěÚ


  Životní prostředí Povolení kácení dřevin

  Rybářské lístky

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.