Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš

  Rada města Velká Bíteš v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

   

   

  vyhlašuje konkursní řízení

  na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

  Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace

  adresa: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 68686480

   

  Požadavky:

  • předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • znalost školských předpisů
  • občanská a morální bezúhonnost
  • organizační a řídící schopnosti

   

  Písemně zašlete:

  • přihlášku (uveďte jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení
  • strukturovaný profesní životopis
  • koncepci rozvoje a řízení školy (max. rozsah 3 strany strojopisu formátu A4)
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy (ne starší 3 měsíců)
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   

  Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem do funkce dne 1. 8. 2018.

   

  Ke konkursnímu řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje vlastnoručně podepište). Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs SOŠ Velká Bíteš – neotvírat“) musí být doručeny do 2. 5. 2018 do 15:00 hodin na adresu zřizovatele: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.

   

  Ing. Milan Vlček

  starosta

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.