Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Dokumenty

  Tajemník  
  Přihláška do výběrového řízení doc
  Odbor finanční  
  úsek místních poplatků:
  Poplatek z ubytovací kapacity - zahájení ubytování
  Poplatek z ubytovací kapacity - výpočet poplatku
  Poplatek z ubytovací kapacity - ukončení ubytování
  Nahlášení psa do evidence
  Odhlášení psa z evidence
  Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - občané
  Ohlášení vznik-změna-ukončení poplatkové povinnosti komunální odpad - rekreanti
  Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů
  Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psu
  žádosti o dotace:
  Žádost o dotaci z rozpočtu města
  Finanční vypořádání dotace z rozpočtu města
  Žádost o dotaci z grantového programu města
  Finanční vypořádání dotace z grantového programu města
  ostatní:
  Pořádání tomboly
  Odbor majetkový  
  majetkoprávní úsek
  Žádost o prodej nemovitosti z majetku města
  Nabídka na převod nemovitosti do vlastnictví města
  Nabídka na směnu nemovitosti
  Žádost o pronájem nemovitosti
  Žádost o převod nemovitosti z majetku města
  Žádost o pronájem ploch objektů a zařízení za účelem umístění reklamního zařízení
  úsek bytů:
  Obnovení žádosti o přidělení bytu
  Vyjádření ošetřujícího lékaře k žádosti o pronájem bytu v domě s peč. služ.
  Žádost o pronájem bytu
  Odbor správní  
  Žádost o přístup k videozáznamům ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
  úsek volby:
  Plná moc
  Žádost o zápis do seznamu voličů
  Žádost o voličský průkaz
  Žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

  Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU

  Odbor výstavby a životního prostředí  
  stavební úřad
  Ohlášení odstranění
  Ohlášení stavby
  Ohlášení dokončení stavby
  Oznámení stavebního záměru s certifikátem odborného inspektora

  Oznámení změny v užívání stavby
  Žádost o povolení předčasného užívání stavby
  Žádost o stavební povolení
  Oznámení záměru územní souhlas příl. 7
  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemku
  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
  Společné oznámení územní souhlas a ohlášení příl. 16
  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
  Žádost o přidělení čísla popisného
  Žádost - společné povolení UR + SP - příl. 6
  Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
  Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
  Žádost - územní rozhodnutí umístění stavby - příl. 1
  Žádost - změna využití území - příl. 2
  ostatní
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace rtf
  Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les rtf
  Žádost o přidělení čísla domu rtf
  Oznámení pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší rtf

  Konání a pořádání kulturních a sportovních akcí na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš:

  - podmínky

  - žádost o souhlas s konáním kulturní a sportovní akce

   

  Návrh na pořízení změny územního plánu
  Žádost o ÚPI

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.