Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • Městský úřad a samospráva

  Prodej stavebních pozemků

  09-04-2018aMěsto Velká Bíteš prodává

   

  - část pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,

  - část pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,

  - část pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2

   

  vše v k.ú. a obci Velká Bíteš (Babinec).

   

  Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz (úřední deska).

  Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018

  Zastupitelstvo radaMěstský úřad Velká Bíteš v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

  (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš.

   

  Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská, č.p. 482, Velká Bíteš

  Doba konání: 09. 04. 2018 v 17:00 hodin

  Číst více...

  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

   

  komunikace: místní komunikace - Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  v místě: místní komunikace (spojka sil. I/37 a III/3791) Velká Bíteš, Jáchymov, Hol.Zhoř, Březka-Jestřebí, silnice-Březka
  termín: od 15.4. 2018
  důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

  Číst více...

  Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

  Stanoveni mistni_upravy_provozuMěstský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví místní úpravy provozu

   

  komunikace: místní komunikace Sadová Velká Bíteš
  v místě: místní komunikace Sadová Velká Bíteš – Obytný soubor RD – lokalita „Babinec“
  termín: od 15.4. 2018
  důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

  Číst více...

  Nová hlášení odstávek el. energie

  Odstávka energie

  Vážení spoluobčané,

   

  na webové adrese https://portal.eon.cz/odstavky/www/?psc=59501 jsou vyvěšena nová hlášení o odstávkách el. energie v našem regionu.

   

  Přejeme hezký den

  Informace o připravované změně územního plánu

  Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí tímto informuje veřejnost, že v návaznosti na doporučení Rady města Velká Bíteš ze dne 12.3.2018 pořídit Změnu č.10 Územního plánu města Velká Bíteš,  

   

  lze uplatnit návrhy na dílčí změny územního plánu , které budou řešeny v rámci  Změny č. 10 Územního plánu města Velká Bíteš.

   

  Návrhy na dílčí změny ÚP lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu: Městský úřad Velká Bíteš ,odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 27.4.2018.

   

  Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je k dispozici

  a) na MěÚ Velká Bíteš ,odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz

  b) na internetové adrese http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty#dokumenty-vystavba.

   

  Změna č.10 ÚP města Velká Bíteš bude pořizována na náklady města Velká Bíteš.

   

  Ve Velké Bíteši dne 14.3.2018

   

  Ing. Ladislav Homola v.r.

  vedoucí odboru výstavby a ŽP

  Městského úřadu Velká Bíteš

  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

  komunikace: silnice č.III/3791a, č.II/602, č.II/395, č.II/379, č.III/3791 a místní komunikace ve Velké Bíteši
  v místě: Velká Bíteš Masarykovo náměstí a přilehlé komunikace v rámci akce – cyklistický závod Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš
  termín: neděle dne 25.3.2018
  důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci cyklistického závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš

  Číst více...

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.